Η βιολογική καλλιέργεια είναι μία μέθοδος καλλιέργειας με ελάχιστη ή καθόλου χρήση συνθετικών χημικών ουσιών, όπως είναι τα συνθετικά ζιζανιοκτόνα, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.

Οι βιοκαλλιεργητής βασίζεται σε αμειψισπορά (εναλλαγή φυτών για συγκομιδή), υπολείμματα συγκομιδών, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) και μηχανική καλλιέργεια για να διατηρεί την παραγωγικότητα του χώματος, να το εμπλουτίζει με θρεπτικές για τα φυτά ουσίες και να ελέγχει τα ζιζάνια, τις ασθένειες, τα έντομα και τα παράσιτα.

Ας το δούμε καλύτερα…

Τι κάνει ο βιοκαλλιεργητής;

 1. Δε χρησιμοποιεί χημικά παρασκευάσματα
 2. Χρησιμοποιεί όσο περισσότερο μπορεί ανακυκλώσιμα υλικά
 3. Καταναλώνει μόνο την ποσότητα ύλης και ενέργειας που χρειάζεται
 4. Κάνει τη λίπανση και τη φυτοπροστασία με υλικά οργανικής προέλευσης
 5. Χρησιμοποιεί περιορισμένα τα μηχανήματα
 6. Εφαρμόζει την αμειψισπορά, τη χλωρή λίπανση, τις μικτές καλλιέργειες (συγκαλλιέργεια), την εδαφοκάλυψη και την κομποστοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων του αγροκτήματος
 7. Καλλιεργεί το έδαφος τον κατάλληλο χρόνο, με το κατάλληλο μηχάνημα και τόσες φορές όσες χρειάζεται το φυτό
 8. Προτιμά αυτόχθονες ποικιλίες

Ποιοι είναι οι λόγοι που είναι προτιμότερο τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά να καλλιεργούνται με βιολογικές μεθόδους;

 • Τα αρωματικά φυτά δεν προσβάλλονται εύκολα από ασθένειες και εχθρούς, ειδικά όταν καλλιεργούνται σε περιβαλλοντικές συνθήκες (έδαφος, κλίμα, υψόμετρο) παρόμοιες του βιότοπου στον οποίο ευδοκιμούν.
 • Τα αρωματικά φυτά δεν ανήκουν στις βασικές τροφές του ανθρώπου. Άρα δεν υπάρχει η ανησυχία ότι η αύξηση του ποσοστού της βιολογικής καλλιέργειας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής τροφίμων, λόγω χαμηλής παραγωγικότητας της βιολογικής καλλιέργειας.
 • Η βιολογική καλλιέργεια βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων αιθέριων ελαίων και άλλων δευτερογενών προϊόντων τους.
 • Τα αρωματικά φυτά δεν εκμεταλλεύονται πάντα τις υψηλές εισροές (λιπάσματα, νερό), οι οποίες μερικές φορές είναι έξοδα παραγωγής με αρνητικά αποτελέσματα.
 • Οι ξένες αγορές των αρωματικών φυτών έχουν πολλές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα και του ελέγχους των προϊόντων. Πολλές απαιτήσεις όμως έχουν και οι καταναλωτές, οι οποία θέλουν το προϊόν που αγοράζουν να είναι από αυτοφυή φυτά ή να παράγεται έστω με βιολογικές καλλιεργητικές μεθόδους.
 • Σε μερικές περιπτώσεις, η βιολογική καλλιέργεια των αρωματικών φυτών (όπως το θυμάρι), συμβάλει στην αποκατάσταση της γονιμότητας υποβαθμισμένων εδαφών ή στην ενίσχυση τους.

Ο όρος «Βιολογικό» έχει τον δικό του νόμο!

Σε μερικές χώρες, και κυρίως της Ευρώπης, η βιολογική καλλιέργεια ορίζεται από τον νόμο και ο όρος «Βιολογικό» ελέγχεται από το κράτος και την κυβέρνηση. Ο καλλιεργητής παίρνει μία «διαπίστευση», έναντι αμοιβής, ενώ είναι παράνομη η πώληση των προϊόντων που φέρουν το όνομα «Βιολογικό» χωρίς διαπίστευση.

Η βιολογική καλλιέργεια στο μέλλον

Η παραγωγή και η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων αυξάνεται όλο και περισσότερο σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου, ειδικά στην Ευρώπη έχει παρατηρηθεί μια πολύ απότομη αύξηση. Παρόλα αυτά, το μέλλον των μικρών και αυτόνομων αγροτών (βιολογικών ή μη) βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς οι δομές υποστήριξης των μικρών αγροτών έχουν αρχίσει να αποδυναμώνονται σχεδόν σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Αντίθετα υποστηρίζονται συστήματα παραγωγής μεγάλου αριθμού προϊόντων, μέσα από μεγάλες εκτάσεις ή και εργοστασιακή γεωργική ή κτηνοτροφική παραγωγή.

Τα προβλήματα μονοκαλλιέργειας μπορούν να αποφευχθούν εντελώς εάν χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιολογικής καλλιέργειας.

Τα tips της ημέρας…

 • Επιλέγω τοπικά προϊόντα
 • Επιλέγω βιολογικά προϊόντα ή από αυτοφυή φυτά
 • Διαβάζω την ετικέτα «Βιολογικό»
 • Ενημερώνομαι ως αγοραστής
 • Προτιμώ να αγοράζω απευθείας από τους παραγωγούς
 • Μπορώ να καλλιεργήσω αρωματικά φυτά
 • Αν δεν εργάζομαι, μπορώ να γίνω αγρότης