Για να γίνει η εγκατάσταση της καλλιέργειας στα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά (με οποιοδήποτε τρόπο) αλλά και για να ευδοκιμήσουν στην πορεία τα φυτά, θα πρέπει πρώτα να μελετηθεί και να προετοιμαστεί κατάλληλα το έδαφος.

Πώς γίνεται αυτό;

Προετοιμασία του χωραφιού

Κανένα έδαφος δεν είναι τέλειο ή έτοιμο για εγκατάσταση και καλλιέργεια. Με τις κατάλληλες εργασίες, τα σωστά μηχανήματα και στην κατάλληλη εποχή, θα πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες:

 • Αν υπάρχουν βαθύτερα στρώματα στο έδαφος, στα οποία δε μπορεί να περάσει το νερό, θα πρέπει να σπάσουν. Αυτό θα γίνει με εδαφοσκίστη, ο οποίος θα κόψει και τυχόν ρίζες.
 • Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα καλό πορώδες χώμα με την αύξηση του όγκου του, με αποτέλεσμα να συγκρατεί το έδαφος περισσότερο νερό μετά τη στράγγιση.
 • Να γίνει παράχωμα σε υπολείμματα προηγούμενης καλλιέργειας.
 • Να γίνει η καταπολέμηση των ζιζανίων αλλά και η βασική λίπανση.
 • Να αυξηθεί η οργανική ουσία (επιτυγχάνεται με το παράχωμα των υπολειμμάτων και των ζιζανίων).
 • Θα πρέπει να ισοπεδωθεί η επιφάνεια.

Εγκατάσταση της καλλιέργειας των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών

Αφού έχει γίνει η προετοιμασία του εδάφους, μπορεί να γίνει η εγκατάσταση της καλλιέργειας των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών. Αυτή γίνεται συνήθως το φθινόπωρο ή την άνοιξη με το κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόρος, καταβολάδες, ριζώματα κλπ.). Αν κάποιο αρωματικό φυτό μπορεί να εγκατασταθεί με απευθείας σπορά, τότε αυτό είναι πολύ ωφέλιμο για τον καλλιεργητή.

Το όφελος των μηχανών

Η σπορά μπορεί να γίνει με σύγχρονες σπαρτικές μηχανές, πνευματικές ή άλλου τύπου που μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να σπέρνουν την επιθυμητή ποσότητα σπόρου, οσοδήποτε μέγεθος και αν έχει ο σπόρος. Με αυτές τι μηχανές μπορεί να υπάρξει οικονομία σπόρου και να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας σπορά πολλών αρωματικών φυτών όπως μάραθος, άνηθος κλπ. και με τον κατάλληλο αριθμό φυτών θα υπάρξει ικανοποιητική απόδοση.

Καλλιέργεια με σπορόφυτα

Στη περίπτωση που οι καλλιέργειες γίνουν με σπορόφυτα ή ριζώματα, ο καλλιεργητής μπορεί να εξασφαλίσει την επιθυμητή πυκνότητα και επιπλέον, να κάνει διορθωτικές εργασίες για να την αποκτήσει, όπως για παράδειγμα να φυτέψει νέα σπορόφυτα στις κενές θέσεις.

Καλλιέργεια με απευθείας σπορά

Αντιθέτως όμως, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο στις καλλιέργειες με απευθείας σπορά. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιείται σπόρος με καλή βλαστική ικανότητα και σε ικανή ποσότητα. Οι διορθωτικές εργασίες που μπορεί να κάνει για να αποκτηθεί η επιθυμητή πυκνότητα της καλλιέργειας, καλύτερα να είναι το αραίωμα ή αλλιώς η αφαίρεση των φυτών και όχι η επανασπορά ή το χάλασμα της καλλιέργειας.

Η φροντίδα της καλλιέργειας

Οι κύριες φροντίδες που έχει να κάνει ο καλλιεργητής είναι:

 • Τα σκαλίσματα
 • Τα βοτανίσματα (βγάλσιμο των ζιζανίων)
 • Οι αρδεύσεις – ποιότητα και ποσότητα του νερού
 • Ισορροπημένη θρέψη και φυτοπροστασία
 • Τα κλαδέματα, για μερικά φυτά όπως η δάφνη

Όλες αυτές οι διάφορες εργασίες του καλλιεργητή από την καλλιέργεια μέχρι τη συγκομιδή, εξαρτώνται από το είδος του φυτού. Σε κάποια αρωματικά φυτά δε χρειάζεται να επεμβαίνει πολύ (χαμομήλι), σε άλλα μερικές φορές (άνηθος), ενώ σε άλλα αρκετές ή πολλές φορές (βασιλικός).

Ποιοι είναι οι τρόποι πολλαπλασιασμού Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών