Πιθανότατα να έχεις ακούσει τον όρο μονοκαλλιέργεια. Αν δεν τον έχεις ακούσει, τότε αναρωτιέσαι «τι είναι μονοκαλλιέργεια».

Αν αναλυθεί ακριβώς ο όρος, τότε μιλάμε για την καλλιέργεια που είναι «μόνη» της. Και έτσι είναι.

Τι  είναι η μονοκαλλιέργεια;

Πολλοί αγρότες φυτεύουν μόνο μία καλλιέργεια – ένα μόνο είδος καλλιεργήσιμου φυτού – σε μια συγκεκριμένη γεωργική έκταση χρόνο με το χρόνο (για μεγάλο χρονικό διάστημα). Πιστεύεται ότι είναι ένας πιο επικερδής τρόπος για την εκμετάλλευση της καλλιέργειας. Όταν ένας καλλιεργητής αναπτύσσεται μόνο σε ένα είδος καλλιέργειας, μπορεί να ειδικεύεται σε αυτή την καλλιέργεια και να αγοράζει τα εργαλεία και τα μηχανήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτής μόνο της καλλιέργειας.

Ωστόσο, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι τα προϊόντα της μονοκαλλιέργειας είναι πολύ σκληρά για το περιβάλλον και λιγότερο αποδοτικά από τα βιολογικά γεωργικά μέσα.

Η φύτευση μονοκαλλιεργειών μπορεί να φανεί μια εύκολη μέθοδος καλλιέργειας και κηπουρικής αλλά στην πραγματικότητα, οι δυσμενείς επιδράσεις της μονοκαλλιέργειας μπορούν να οδηγήσουν σε πολλά θέματα.

Ας μάθουμε περισσότερα σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα και τα προβλήματα μονοκαλλιέργειας που μπορεί να προκύψουν.

Μειονεκτήματα της μονοκαλλιέργειας

  • Φυτεύοντας την ίδια καλλιέργεια στον ίδιο τόπο κάθε χρόνο, μειώνονται τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους, τα οποία το φυτό απορροφά σε κάθε καλλιεργητική περίοδο. Συνεπώς, μένει το έδαφος αδύναμο και ανίκανο να υποστηρίξει την υγιή ανάπτυξη των φυτών.
  • Επειδή η δομή και η ποιότητα του εδάφους είναι τόσο φτωχή, οι γεωργοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν χημικά λιπάσματα για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των φυτών και την παραγωγή φρούτων.
  • Αυτά τα λιπάσματα, με τη σειρά τους, διαταράσσουν τη φυσική σύσταση του εδάφους και συμβάλλουν περαιτέρω στην εξάντληση των θρεπτικών ουσιών.
  • Η μονοκαλλιέργεια δημιουργεί επίσης την εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με ακόμη περισσότερα χημικά.
  • Οι επιπτώσεις της μονοκαλλιέργειας στο περιβάλλον είναι σοβαρές όταν τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα μπαίνουν στα υπόγεια ύδατα ή καθίστανται αερομεταφερόμενα, προκαλώντας ρύπανση.

Είναι σαν να λέμε «το ένα φέρνει τα’ άλλο».

Δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις

Τα προβλήματα μονοκαλλιέργειας μπορούν να αποφευχθούν εντελώς εάν χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιολογικής καλλιέργειας.

Όταν φυτεύονται ποικίλα φυτικά είδη, οι καλλιέργειες είναι σε καλύτερη θέση να αντέχουν επιθέσεις από έντομα και παράσιτα, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για φυτοφάρμακα. Οι βιοκαλλιεργητές επικεντρώνονται στην ανάπτυξη υγιών και πλούσιων εδαφών, που παρέχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα φυτά για να ευδοκιμήσουν και να παράγουν άφθονη συγκομιδή.

Οι οργανικές εκμεταλλεύσεις επωφελούνται επίσης από ζώα όπως τα βοοειδή, οι χοίροι και τα κοτόπουλα για να βοηθήσουν να διατηρηθεί το έδαφος πλούσιο.

Μία άλλη εναλλακτική προσέγγιση, αποτελεί η αμειψισπορά. Πρόκειται για την εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι, με σκοπό τον εμπλουτισμό του εδάφους με συστατικά που άλλα φυτά απορροφούν και άλλα αποδίδουν στο έδαφος. Με την εφαρμογή ενός καλού συστήματος αμειψισποράς αποφεύγονται τα μειονεκτήματα της μονοκαλλιέργειας και μετριάζονται οι κίνδυνοι και τα προβλήματα.

Είναι ο αγροτικός τομέας οπισθοδρομικός;

Ποιες αλλαγές θα φέρει το 5G στην αγροτική παραγωγή