Ναι, πρόκειται για μία δυστυχή είδηση! Τα Ευρωπαϊκά δέντρα τείνουν προς την εξαφάνιση.

Μάλιστα, η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), η οποία έχει έδρα στο Γκλαντ της Ελβετίας, δημοσιεύει μια «Κόκκινη Λίστα» των ευρωπαϊκών δένδρων και εξετάζει την τύχη 454 ειδών που βρίσκονται στο Ευρωπαικό έδαφος, συνεπώς και στη χώρα μας. Για την ακρίβεια, μας προειδοποιεί ότι περισσότερο από το 40% των δέντρων στην Ευρώπη απειλούνται με εξαφάνιση.

Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που αποτελούν κίνδυνο για την εξάλειψη αυτών των δέντρων;

  • Οι ασθένειες
  • Η μη βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών
  • Η αποδάσωση
  • Η κτηνοτροφία
  • Η ανάπτυξη των πόλεων
  • Οι αλλαγές στα οικοσυστήματα
  • Οι πυρκαγιές
  • Η εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών δέντρων άλλων Ηπείρων, που εξαπλώνονται στην Ευρώπη – η μείωση των Ευρωπαικών δέντρων

Το ξέρεις ότι το 58% (!) των ενδημικών ειδών, που φυτρώνουν μόνο στην Ευρώπη, απειλούνται και το 15% βρίσκονται σε κρίσιμο κίνδυνο;

Ο Κρεγκ Χίλτον – Τέιλορ, υπεύθυνος της μονάδας της «Κόκκινης Λίστας» καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργασθεί για την επιβίωσή τους και δηλώνει:

«Είναι ανησυχητικό να διαπιστώνει κανείς πως περισσότερα από τα μισά ενδημικά είδη δένδρων της Ευρώπης απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Τα δένδρα έχουν ουσιαστική σημασία για τη ζωή στη γη και τα ευρωπαϊκά δένδρα με όλη την ποικιλομορφία τους είναι μια πηγή τροφής και καταφύγιο για αναρίθμητα ζωικά είδη όπως τα πουλιά και οι σκίουροι και διαδραματίζουν σημαντικό οικονομικό ρόλο».

Σύμφωνα με την IUCN, η σουρβιά (σόρβος) κινδυνεύει ιδιαίτερα, καθώς τα τρία τέταρτα των 170 ευρωπαϊκών ειδών της θεωρούνται απειλούμενα. Η κοινή αγριοκαστανιά, η οποία δέχεται επίθεση από το έντομο cameraria ohridella που ήρθε από τα Βαλκάνια, θεωρείται πλέον «ευάλωτη».

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη φύση!

Η Μήλος στα δέκα κορυφαία νησιά για το CNN