Η Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά καταρτίζει τους μελλοντικούς αγρότες της Ελλάδας

Μια σειρά προγραμμάτων κατάρτισης στον Πειραματικό Αγρό στην Αλίαρτο Βοιωτίας θα λάβουν χώρα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2020.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στον Πειραματικό Αγρό (Experimental Farm) στην Αλίαρτο Βοιωτίας.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2020.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, επικεφαλής των οποίων είναι ο Καθηγητής κ. Ε. Παπλωματάς, με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα Φυτοπαθολογίας (Ασθένειες Φυτών).

Σκοπός του Προγράμματος 

  • Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των θεματικών πεδίων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Πειραματικού Αγρού, συμβάλλοντας έτσι στην κατάρτιση νέων που προέρχονται από αγροτικά, περιαστικά, αλλά και αστικά περιβάλλοντα επάνω σε 5 τομείς κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και της επανακινητοποίησης των νέων, συνεισφέροντας στην οικονομία της υπαίθρου.
  • Επίσης, σκοπός, είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα της φυτοπροστασίας βιομηχανικών φυτών και σιτηρών, στη χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργία (εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας), στην Αμπελουργία, στην Κτηνοτροφία – Γαλακτοκομία και στις Τεχνικές Παραγωγής Λαχανικών.
  • Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει την ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά αλλά και διεθνώς.

Σε ποιους απευθύνεται

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα προετοιμάσει νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τα γνωστικά αντικείμενα της  Φυτοπροστασίας σε βιομηχανικά φυτά και σιτηρά, της Αμπελουργίας, των Εφαρμογών στη Γεωργία Ακριβείας, της Κτηνοτροφίας – Γαλακτοκομίας και των Τεχνικών Παραγωγής Λαχανικών. Κάθε κύκλος εκπαίδευσης διαρκεί 20 ώρες, εκ των οποίων οι 5 ώρες είναι θεωρία και οι 15 ώρες είναι πρακτική άσκηση στον αγρό.

  • Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα της Φυτοπροστασίας Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών (βαμβάκι, σιτηρά). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση (1 group 27-28-29 Ιανουαρίου 2020 και 1 group 17-18-19 Φεβρουαρίου 2020)
  • Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων στον τομέα των Εφαρμογών στη Γεωργία Ακριβείας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (8-9-10 Φεβρουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.
  • Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων στον τομέα της Αμπελουργίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (5-6-7 Φεβρουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.
  • Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων στον τομέα της Κτηνοτροφίας – Γαλακτοκομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (17-18-19 Φεβρουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.
  • Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων στον τομέα των Τεχνικών Παραγωγής Λαχανικών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (29-30-31 Ιανουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.

Στο τέλος του κάθε προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Ο πειραματικός αγρός είναι στην Κωπαΐδα, (πλησίον πόλης Αλιάρτου, Βοιωτία).

Διάρκεια δράσης

Τρεις (3)  ημέρες για κάθε κύκλο σεμιναρίων.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στο www.generationag.org/peiramatikos-agros.

Για τη συμμετοχή σου πρέπει να συμπληρώσεις την Αίτηση Συμμετοχής

Κάνε like και στη σελίδα μας στο facebook Votanistas για να μη χάνεις τα καινούρια μας άρθρα