Ποιοι είναι οι τρόποι πολλαπλασιασμού Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους; Ποιον τρόπο χρειάζεται το κάθε είδος φυτού;

Τα φυτά πού καλλιεργούνται έχουν όλα σχεδόν σπόρους. Για να πάρουμε καινούργια φυτά, σπέρνουμε συνήθως τούς σπόρους του είδους πού θέλουμε. Ένα φυτό για να παραχθεί σωστά χρειάζεται κάποιες απαραίτητες εργασίες αλλά και πολλαπλασιαστικό υλικό, το οποίο θα δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τι σημαίνει αυτό;

Όταν θέλει κάποιος να καλλιεργήσει αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, θα πρέπει να βρει το κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό, δηλαδή τις μεθόδους πολλαπλασιασμού του φυτού. Είναι μία βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει τόσο σωστή και επιτυχής εγκατάσταση, όσο και ικανοποιητική παραγωγή της καλλιέργειας.

Αυτό ισχύει για κάθε είδος φυτού, αλλά ιδιαίτερα γι’ αυτήν την κατηγορία.

Τρόποι πολλαπλασιασμού Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών

  1. Πολλαπλασιασμός με σπόρους. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι πολλαπλασιασμού του υλικού, αλλά αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος. Είναι ο μοναδικός που είναι εγγενής. Δηλαδή, είναι αποτέλεσμα ένωσης και των δύο φύλλων, που υπό κατάλληλες συνθήκες βλαστάνουν ένα νέο φυτό, το οποίο θα έχει στοιχεία και από τους δύο γονείς. Με σπόρο μπορούν να πολλαπλασιαστούν όλα σχεδόν τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά εκτός από τα υβρίδια της λεβάντας, τον κρόκο, τη μέντα και κάποιες ποικιλίες εστραγκόν.
  2. Μοσχεύματα. Ο πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα αποτελεί ίσως τον πιο χρησιμοποιούμενο τρόπο αγενούς αναπαραγωγής. Τα μοσχεύματα είναι τμήματα βλαστών των φυτών, τα οποία σε κατάλληλες συνθήκες έχουν τη δυνατότητα να ριζοβολούν και να δώσουν νέα φυτά που διαθέτουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά (πιστά αντίγραφα) με τα μητρικά φυτά από τα οποία κόπηκαν. Πρόκειται για έναν απλό και γρήγορο τρόπο δημιουργίας νέων φυτών. Τα μοσχεύματα χωρίζονται σε: φυλλώδη, ξυλώδη και ημιξυλώδη ανάλογα με την εποχή που κόβονται.
  3. Παραφυάδες. Είναι τμήματα βλαστού, που όταν αφαιρούνται από τα φυτά έχουν ήδη ρίζες, οι οποίες φυτεύονται και αλλού. Δηλαδή οι παραφυάδες προέρχονται από ρίζες που αποκτούν βλαστούς.
  4. Διαίρεση φυτών. Οι πλευρικοί βλαστοί που βρίσκονται γύρω από τον κεντρικό βλαστό πολλών αρωματικών φυτών, είναι στην ουσία φυσικές καταβολάδες. Οι καταβολάδες προέρχονται από βλαστούς που αποκτούν ρίζες (δηλαδή το αντίστροφο από τις παραφυάδες). Τέτοια φυτά είναι η ρίγανη, το δενδρολίβανο, το θυμάρι.
  5. Στόλωνες. Είναι οριζόντιοι βλαστοί που αναπτύσσονται πλάγια και παράλληλα προς την επιφάνεια και σε κάποια σημεία αναπτύσσονται ρίζες, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε νέα ανεξάρτητα φυτά. Τα γρασίδια έχουν την ικανότητα να πυκνώνουν μεταξύ τους και να καλύπτουν τα κενά που δημιουργούνται με τα αδέλφια, τους στόλωνες. Οι πιο γνωστοί είναι της φράουλας.
  6. Ριζώματα. Είναι υπόγειοι αποταμιευτικοί βλαστοί που αναπτύσσονται οριζόντια. Ξεχωρίζουν από τη ρίζα γιατί έχουν γόνατα, οφθαλμούς και φύλλα, ενώ από τα γόνατα βγαίνουν ρίζες. Φυτά που πολλαπλασιάζονται με ριζώματα είναι ο δυόσμος, ο λυκίσκος και η μέντα.
  7. Βολβοί. Οι βολβοί είναι υπόγειοι κατακόρυφοι βλαστοί του φυτού, που αποτελούνται από σαρκώδη φύλλα και έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να κάνουν αποταμιευτική λειτουργία. Ανθίζουν την άνοιξη ενώ το χειμώνα παραμένουν ανενεργοί μέσα στο έδαφος. Γνωστοί βολβοί είναι του κρεμμυδιού και του υάκινθου.
  8. Κόρμοι. Είναι υπόγειοι, κατακόρυφοι, αποταμιευτικοί βλαστοί (κυκλάμινα και κρόκος). Οι κόρμοι έχουν πλευρικούς οφθαλμούς, που από τον καθένα θα προκύψει νέος κόρμος, πάνω ακριβώς στον παλιό.
  9. Μικροπολλαπλασιασμός. Είναι η τεχνική της παραγωγής ολόκληρων φυτών από μικρά φυτικά μέρη (μικρομοσχεύματα ή μασχαλιαίοι οφθαλμοί) τα οποία ονομάζονται έκφυτα και υπό κατάλληλες συνθήκες αποκτούν επιγενείς ρίζες. Ο μικροπολλαπλασιασμός θεωρείται ακριβή μέθοδος.

Για να βλαστήσει ένας σπόρος, πρέπει το έμβρυο που υπάρχει στο εσωτερικό του να βρει την κατάλληλη υγρασία, θερμότητα και αέρα. Σπουδαίο ρόλο παίζει ακόμα και το βάθος που θα φυτευτούν οι σπόροι. Η μέθοδος πολλαπλασιασμού επιλέγεται ανάλογα με το είδος του φυτού και τις συνθήκες καλλιέργειας (χώμα, κλίμα κλπ.).

Πώς γίνεται η εγκατάσταση της καλλιέργειας των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών