Το 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο

Στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης θα έχουμε τη χαρά να ενημερωθούμε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του μελιού, του κρασιού και της φαρμακευτικής κάνναβης.

Και όχι μόνο! Όλες οι τεχνολογίες που προάγουν την παραγωγικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα θα αποτελέσουν αντικείμενο του πολύ ενδιαφέροντος Συνεδρίου που διοργανώνεται.

Το Συνέδριο κάθε χρόνο από το 2012 προσελκύει επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες, πολιτικούς, διοικητικούς και εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών και φορέων.

Το 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Έρχεται το 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας -Κρασί, Μέλι, Κάνναβη στο επίκεντρο

Φέτος το αντικείμενο του Συνεδρίου κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον, οπότε θα είμαστε κι εμείς εκεί να σας μεταφέρουμε όλα τα νέα και το κλίμα που θα επικρατήσει.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου αναλυτικά:

14:30 – 15:00 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

15:00-15:10
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
Πρόεδρος, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
ΠΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ
Πρόεδρος, Αµερικανική Γεωργική Σχολή

15:10-15:20
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
Κοσµήτωρ, Perrotis College, Αµερικανική Γεωργική Σχολή
“Πρόσφατα επιστηµονικά πορίσµατα που αναδεικνύουν άγνωστες αξίες του µελιού, της κάνναβης και
του οίνου”

15:20-16:20
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι:
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Οµότιµος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
“Θέµατα εµπορίας µελιού”
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Stayia Farm
“Από την κυψέλη…..στο ράφι”
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΣ
Γενικός ∆ιευθυντής, Αγροτικός Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Νικήτης Χαλκιδικής “Μέλι Σίθων”
“Η εµπορία-διακίνηση του Ελληνικού µελιού. Προβλήµατα και προοπτικές”
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Business Development Manager, Terra Spatium
“Τεχνολογίες διαστήµατος στη µελισσοκοµία ακριβείας”
Συντονίστρια: ΑΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, Ε.Β.Υ.Π.

16:20-17:20
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚANNABH: AΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΤΤΑΡΑ
Προϊσταµένη Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων, Υπουργείο ανάπτυξης και
Επενδύσεων
“Πλαίσιο αδειοδότησης τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης. Ευκαιρίες και προκλήσεις”
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πρόεδρος, Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας
“Η Τράπεζα αρωγός του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα της Ελληνικής αγροτικής οικονοµίας”

Κρασί, Μέλι, Κάνναβη:
Οι Νέες Προκλήσεις
Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
8ο
∆ευτέρα 9 ∆εκεμβρίου 2019
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆ΗΣ
Γενικός ∆ιευθυντής, Μύλοι Καπλανίδη
“Προϊόντα µε κάνναβη στο καθηµερινό µας τραπέζι”

Συντονιστής: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΣ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
∆ιευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης, Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης

17:20 – 18:00
CΟFFEE BREAK

18:00 – 18:45
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΗΓΑΛΟΣ
Category Marketing Manager Specialty Crops & Rice, Greece, Cyprus, Albania & Israel, Corteva
Agriscience
“Καινοτόµες λύσεις φυτοπροστασίας στο αµπέλι”
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΛΠΗΣ
Γεωπόνος, Υπεύθυνος Τµήµατος Αµπέλου, Βίτρο Ελλάς
“Κλωνική επιλογή στην Ιταλία – Ελλάδα. Νέες τάσεις στην αµπελουργία”
ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙ∆ΗΣ
Οινοποιός, Κτήµα Άλφα
“Τα επόµενα σύγχρονα εργαλεία στην υπηρεσία της µεταποίησης σήµερα”
Συντονιστής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Αφοί Καραγιώργου

18:45 – 19:00
ΟΜΙΛΙΑ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γενικός ∆ιευθυντής, διαΝΕΟσις
“Νέα συνεργατικά σχήµατα: µοχλός ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας”

 

19:00- 19:20 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
Πρόεδρος, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ
Υπουργός, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

 

19:20 – 20:30
COCKTAIL

Κάνε like και στη σελίδα μας στο facebook Votanistas για να μη χάνεις τα καινούρια μας άρθρα