Την αξιοποίηση των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στη διασυνοριακή περιοχή Ηπείρου – Αλβανίας, έχει ως αντικείμενο το «Herbinno».

Το «Herbinno», είναι έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι: Καινοτόμες δράσεις για την αξιοποίηση φαρμακευτικών φυτών στη διασυνοριακή περιοχή Ηπείρου – Αλβανίας» και εγκρίθηκε στη 2η τροποποίηση του από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν στις 14/02/2018 με την απόφαση C(2018)559.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 414.453,99 ευρώ. Εταίροι του έργου είναι το τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (με επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον καθηγητή Α. Τραγκάνη) ως επικεφαλής εταίρος, όπως και οι Δήμου Ζαγορίου και Βορείων Τζουμέρκων από την Ελλάδα και οι Δήμοι Αργυρόκαστρου και Δρόπολης από την Αλβανία.

Ο σκοπός του Herbinno και οι δράσεις του

Το έργο αποσκοπεί στην προστασία, την ανάδειξη και την βιώσιμη εκμετάλλευση των φαρμακευτικών φυτών αυτής της περιοχής. Κάτι που θα γίνει μέσω της προώθησης της αποτελεσματικής καλλιέργειας και της συμβολαιακής γεωργίας αλλά και μέσω καινοτόμων δράσεων ως τουριστικό προϊόν.

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:

  • Η πλήρης καταγραφή και συστηματική μελέτη των φαρμακευτικών φυτών της περιοχής.
  • Η επιλογή συγκεκριμένων ειδών με αυξημένο οικονομικό ενδιαφέρον και ο προσδιορισμός των βιοδραστικών συστατικών τους, ώστε να επιλεγούν τα πιο κατάλληλα στελέχη για καλλιέργεια.
  • Η έρευνα αγοράς και η αξιολόγηση για την αξιοποίηση επιλεγμένων φαρμακευτικών φυτών ως βιοδραστικά και επωφελή για χρήση από τον άνθρωπο.
  • Η δημιουργία πρότυπων χώρων για πειραματική καλλιέργεια και η εκπαίδευση νέων παραγωγών φαρμακευτικών φυτών στους Δήμους Αργυρόκαστρου και Δρόπολης.
  • Η προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας με δικτύωση μεταξύ των παραγωγών και της βιομηχανίας και η δημιουργία διασυνοριακής βάσης δεδομένων φαρμακευτικών φυτών και παραγωγών.
  • Η δημιουργία τριών εκθεσιακών χώρων με τα τοπικά βότανα στους Δήμους Ζαγορίου, Βορείων Τζουμέρκων και Αργυρόκαστρου ως επισκέψιμα τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος.
  • Η δημιουργία βοτανικού στον Δήμο Ζαγορίου για επίσκεψη

Για περισσότερες πληροφορίες: Herbinno